Двулични „патриотични“ тези

Искам да разгледам няколко двулични тези, които множеството хора често употребяват. Хората не успяват да погледнат цялостната картинка, всички гледни точки … честно и безпристрастно.

  1. Ние сме българи, християни и трябва да се защитаваме от чужденците. – Тази теза е доста двулична поради няколко причини. Първо никой не може да се нарече българин чисто генетично, защото ако разгледаме генетичния произход на всеки човек, той произлиза от множество етноси, носи в себе си африкански, азиатски и всякакви черти и реално всички хора на земята са едни и същи. Видът човек има 0.1 % разлика в гените от човек до човек, докато при шимпанзетата има разлики от 0.3 до 0.7 % в гена на различните шимпанзета. Това означава, че всички хора са генетично еднакви. Така че българи – какво значи българин? За мен всеки човек живеещ на територията на България е българин и има еднакви права и задължения разбира се. За християнството – там тезата е още по-двулична. Истинското християнство, така както Исус Христос е преподавал, учи хората да приемат шамара, да обръщат другата буза, да дават втората риза и с две думи винаги да са смирени, добри и да се борят единствено със силата на волята си като се жертват за да възтържествува доброто. Тук всякакви агресивни патриоти и агресивни националисти, деклариращи, че са християни, директно отпадат – те са християни в кавички.
  2. Демографската криза – Основна теза на много хора е, че България прогресивно намалява и това е голям проблем. Тук пак нещата са доста недомислени като теза. Първо, ако разгледаме глобално нещата, световната популация рязко се увеличава и това оказва сериозен натиск върху планетата, така че не само, че не трябва да се увеличава населението в глобален аспект, но и трябва да понамалее. Това разбира се е доста крайно мнение, защото от генетична гледна точка ни е заложено да искаме да се мултиплицираме, но това разбира се трябва да е контролирано. Втората теза е още по-силна – да предположим, че увеличаването на населението на България е много положително не само за българите, но и в глобален мащаб. Повечето хора изказващи тезите срещу демографския срив или нямат деца или имат едно-две деца максимум. Изчислено е, че за да се поддържа едно население стабилно, трябва да се раждат средно по 2.1 деца от една жена. Следователно, ако сте много загрижени за демографията, първо направете всичко, зависещо от вас, а именно – родете 3 деца. Тук разбира се започват оправдания от типа, че държавата не е създала условията да издържаме толкова деца. Естествено това е чисто извинение – ако демографията е приоритет за някого, той лично е отговорен да даде всичко възможно да осъществи приоритета си.

Засега споделям тези наблюдения в тази кратка статия.

Поздрави.

Боян Чипанов, 22.10.2018.