Убеждения и тяхната твърдост

а

1aarowing-in-different-directions-conflict

а

Всеки човек има някакви убеждения. Всеки човек вярва, че е прав в своите вярвания. В настоящата статия ще разгледам не типа на вярването, а неговата сила.

Силата на убежденията ни не зависят от нашата физическа сила, а от това какво сме готови да пожертваме за да отстояваме убежденията си. Всеки човек най-вероятно има по-силни и по-слаби убеждения и би пожертвал най-много за най-силното си убеждение. Повечето хора биха пожертвали всичко за някой човек, когото обичат, но единици са хората, които биха дали всичко за свое убеждение. Ултимативната жертва за наше убеждение е нашият живот или животът на някой близък човек. Много малко хора биха направили тази жертва.

Тук идва и въпросът за типа на убежденията ни. Ако нашето най-силно убеждение е, че е хубаво всеки ден да изгрява слънцето, най-вероятно няма да има някой, който да мисли обратното. Това не означава и че трябва нарочно да избираме убеждения, които ще срещнат съпротива, само за да влизаме в конфликт. Но ако твърдо вярваме в нещо, е възможно да срещнем човек или група хора, които имат различни убеждения.

И тук се появява конфликтът.

При конфликт на нашите вярвания с чужди има няколко опции:

  1. да се изправим срещу един човек
  2. да се изправим срещу група хора
  3. да се изправим срещу институция – град, държава, закон или целия свят дори.

Разбира се най-трудно е да се изправим срещу институция, особено ако тя не е либерална и готова да преразгледа законите си.

Твърдостта на нашите убеждения се тества само в пряк конфликт с инакомислещите на нас. И се измерва с това какво сме склонни да рискуваме или жертваме за да отстоим вярванията си. Най-трудно според мен е човек да рискува живота си за убежденията си. Много хора ще ви убеждават, че вярват в определена ценност, но много малко от тях биха рискували живота си за своите убеждения. Това не значи, че те не вярват в своите ценности, а просто че не са готови да платят голяма цена за да ги отстояват.

Много хора ще ви кажат – бъдете смели, вярвайте си, никога не се съмнявайте, не отстъпвайте от вярванията си, но замислете се – колко от тях биха дали живота си за това, в което вярват. Много много малко. Помислете колко хора, когато са в робство искат да са свободни – 100 %. А колко от тях жертват живота си за свободата – може би около 0,1 %. Това отговаря на въпроса за твърдостта.

И последен момент – хубаво ли е да са твърди убежденията ни. Ами относително. Истината е, че и да, и не. Тези 0,1 % от хората, които са готови на всичко за да защитят вярванията си, са хората, които променят света – за хубаво или за лошо. Но представете си какво щеше да стане, ако всички бяха като тях – неспирен конфликт и война.

Помислете над въпроса.

Боян Чипанов, 13.02.2017.