Какъв прекрасен свят

a

a

Една прекрасна песен на Луис Армстронг. Поздравете света с нея:

a

I see trees of green, red roses too.

a

I see them bloom for me and you.

And I think to myself what a wonderful world.

a

I see skies of blue and clouds of white,

The bright blessed day, the dark sacred night

And I think to myself what a wonderful world.

a

The colors of the rainbow so pretty in the sky,

Are also on the faces of people going by.

I see friends shaking hands saying how do you do,

They’re really saying I love you.

a

I hear babies crying, I watch them grow.

They’ll learn much more than I’ll never know.

And I think to myself what a wonderful world.

Yes, I think to myself what a wonderful world.

a

Виждам зелени дървета, червени рози съшо.

a

Виждам ги да цъфтят за мен и теб.

И си мисля какъв прекрасен свят.

a

Виждам небета в синьо и бели облачета,

Светъл благословен ден, тъмна свята нощ

И си мисля какъв прекрасен свят.

a

Цветовете на дъгата толкова красиви в небето,

Са и върху лицата на преминаващите хора.

Виждам приятели да се ръкуват, питайки се : Как си?,

Всъщност казвайки: Обичам те.

a

Чувам бебета да плачат, гледам ги как растат.

Те ще научат много повече, отколкото аз някога ще знам.

И си мисля какъв прекрасен свят.

Да, мисля си какъв прекрасен свят.