Стендинг рок

a

Seven Lakota Values:

Prayer. Respect. Compassion. Honesty. Generosity. Humility. Wisdom.

След като губят земята си, индианците в Стендинг рок се опитват да съхранят природата… не за себе си, а за всички, включително и своите завоеватели. Затрогваща песен и кауза:

a

a

https://praywithstandingrock.com/home

a

1

a

http://www.ocetisakowincamp.org/seven-lakota

a

2

a

https://www.facebook.com/events/207064029743100/